De club heeft het gespecialiseerd softwarepakket Twizzit aangekocht. Dit softwarepakket laat de club en haar leden toe om op een overzichtelijke manier met elkaar te communiceren. Daarnaast helpt het ons de ledenadministratie, het financieel beheer, het beheer van de teams en de website te beheren. 

Om alle voordelen uit dit pakket maximaal te kunnen gebruiken is het nodig dat de leden zich ook effectief aanmelden met de juiste gegevens. Alleen op deze voorwaarde kan de communicatie en informatie-uitwisseling via TWIZZIT gebeuren.

Hier vind u de handleiding die u begeleidt in het correct aanmelden in de TWIZZIT-applicatie van Knokke Hockey

Indien er onduidelijkheden zijn of er zich problemen stellen bij de instructies die in dit document vervat zitten, gelieve contact op te nemen met het secretariaat via secretaris@knokkehockey.be

Gelieve eerst de instructies volledig na te lezen alvorens de login-procedure op te starten! Alle tips en verbeteringen voor deze handleiding zijn welkom.

Alvast dank voor jullie medewerking!